Υπηρεσίες

2
Εφαρμογές Πληροφορικής

Η ΔΑΕΜ Α.Ε. προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, χρησιμοποιώντας τις πλέον δοκιμασμένες και αξιόπιστες τεχνολογίες για την ανάπτυξη των εφαρμογών της.

Περισσότερα
it
Διαχείριση Έργων

Η Διεύθυνση Πωλήσεων Marketing και Επικοινωνίας  της ΔΑΕΜ Α.Ε. έχει την ευθύνη συλλογής πληροφοριών για έργα που αναλαμβάνει.

Περισσότερα
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Έργα

Η ΔΑΕΜ Α.Ε., θέτοντας την τεχνολογία στην υπηρεσία του πολίτη, συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Έργα, αξιοποιώντας τους προσφερόμενους πόρους ανάπτυξης και την τεχνογνωσία, και συνεχίζοντας την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών.

Περισσότερα

Ποιοί Είμαστε

IT????????????????????????????????????????????????????
Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΔΑΕΜ Α.Ε. αποτελεί το πιο ισχυρό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Ανθρώπινο Δυναμικό
Board-Meeting-Room
Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης Μηχανογράφησης του Δήμου Αθηναίων

Διοικητικό Συμβούλιο
Businessman drawing a social network on virtual screen
Οργανόγραμμα

Δείτε το Οργανόγραμμα της Εταιρίας

Οργανόγραμμα

Πελατολόγιο

Πρώτη σελίδα