20-05-2016: Συμμετοχή της ΔΑΕΜ Α.Ε. στις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου “European Approach to Standardization for a Digital Market”

European Approach to Standardization for a Digital Market
Συμμετοχή της ΔΑΕΜ Α.Ε. στις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου “European Approach to Standardization for a Digital Market”

Η ΔΑΕΜ Α.Ε είναι μια εταιρεία που επιδιώκει τη συνεχή ενημέρωσή της για τις νέες πληροφοριακές και τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της ψηφιακής αγοράς με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση των προϊόντων της. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής παρακολούθησε τις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: “European Approach to Standardization for a Digital Market”, που διεξήχθη στην Αθήνα στις 18-19 Μαΐου και συνδιοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης Τηλεπικοινωνιών (ETSI).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εταιρεία είχε η θεματική ενότητα που αφορούσε την Ασφάλεια και την Εμπιστοσύνη ως θεμελιώδεις αρχές της ψηφιακής οικονομίας, καθώς η ΔΑΕΜ Α.Ε. συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο Vision. Το έργο αυτό υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Ορίζοντας 2020 με την σύμπραξη 11 διεθνών οργανισμών και έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας εφαρμογής διαχείρισης της ιδιωτικότητας των προσωπικών δεδομένων (Privacy Management) στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ Πολιτών και Δημοσίων Αρχών. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου οι ομιλίες αλλά και οι συζητήσεις που έλαβαν χώρα άπτονταν των θεμάτων ασφάλειας και ιδιωτικότητας για τα δεδομένα που διαχέονται στο διαδίκτυο.