27-03-2019: Ανακοίνωση παράτασης διαγωνιστικής διαδικασίας

Διαγωνισμός: «Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο Προμήθειας Αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Είδος Α΄) και αναλωσίμων εκτυπωτών (Είδος Β΄), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων» ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Σχετικά με τον ως άνω συνοπτικό διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών την 01/04/2019, σας γνωστοποιούμε ότι λαμβάνοντας υπόψη την ως άνω διευκρίνιση επί των νεότερων τεχνικών προδιαγραφών, παρατείνεται, για την καλύτερη προετοιμασία των οικονομικών φορέων, η

Περισσότερα

08-03-2019: Mαταίωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας για το έργο «Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης στο Σεράφειο Συγκρότημα»

Σας ενημερώνουμε για την απόφαση Ματαίωσης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας για το έργο «Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης στο Σεράφειο Συγκρότημα» (Αρ. Πρωτ .Διακηρ. 9665/26-10-2018), σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016 και την επαναπροκήρυξη του ως άνω Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που εισήχθησαν με τις νέες νομοθετικές διατάξεις. Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Περισσότερα