Διοικητικό Συμβούλιο

directors

Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης Μηχανογράφησης του Δήμου Αθηναίων με την επωνυμία «Δήμος Αθηναίων Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο «ΔΑΕΜ Α.Ε.«, αποτελείται από τους κάτωθι:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος Δ.Σ.

2. ΗΛΙΑΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3. ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΣΘΕΝΙΔΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος

4. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΤΑΚΟΣ, Εντολοδόχος Σύμβουλος

5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΜΠΙΔΗΣ, Εντεταλμένος Σύμβουλος

6. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑ, Μέλος, Δ.Σ.

7. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΡΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, Μέλος, Δ.Σ.

8. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ, Μέλος, Δ.Σ.

9. ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Μέλος, Δ.Σ.

10. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΗΣ , Μέλος, Δ.Σ.

11. ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ , Μέλος, Δ.Σ.