Διοικητικό Συμβούλιο

directors

Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης Μηχανογράφησης του Δήμου Αθηναίων με την επωνυμία «Δήμος Αθηναίων Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο «ΔΑΕΜ Α.Ε.«, αποτελείται από τους κάτωθι:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΦΡΩΝΗ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Μέλη Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΛΑΤΣΟΥ  
ΕΛΕΝΗ ΚΟΣΣΕΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΝΤΑΝΙΔΗΣ
XΡΗΣΤΟΣ ΑΣΠΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΛΙΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΙΟΥΡΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΚΟΡΙΝΑ) ΒΟΛΟΝΑΣΗ