Διοικητικό Συμβούλιο

directors

Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης Μηχανογράφησης του Δήμου Αθηναίων με την επωνυμία «Δήμος Αθηναίων Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο «ΔΑΕΜ Α.Ε.«, αποτελείται από τους κάτωθι:

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ, Πρόεδρος Δ.Σ.

2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος

3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΦΡΩΝΗ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

4. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΠΡΟΣ, Μέλος, Δ.Σ.

5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΛΑΤΣΟΥ, Μέλος, Δ.Σ.

6. ΕΛΕΝΗ ΚΟΣΣΕΝΑ, Μέλος, Δ.Σ.

7. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΝΤΑΝΙΔΗΣ, Μέλος, Δ.Σ.

8. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΒΡΕΚΗΣ, Μέλος, Δ.Σ.

9. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΛΙΚΑΣ , Μέλος, Δ.Σ.

10. ΣΟΦΙΑ ΚΑΓΕΩΡΓΗ , Μέλος, Δ.Σ.

11. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ , Μέλος, Δ.Σ.