Διοικητικό Συμβούλιο

directors

Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης Μηχανογράφησης του Δήμου Αθηναίων με την επωνυμία «Δήμος Αθηναίων Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο «ΔΑΕΜ Α.Ε.«, αποτελείται από τους κάτωθι:

1. ΗΛΙΑΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος Δ.Σ.

2. ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΣΘΕΝΙΔΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος

3. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΤΑΚΟΣ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
& Εντολοδόχος Σύμβουλος

4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΜΠΙΔΗΣ, Εντεταλμένος Σύμβουλος

5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Μέλος, Δ.Σ.

6. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑ, Μέλος, Δ.Σ.

7. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΡΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, Μέλος, Δ.Σ.

8. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ, Μέλος, Δ.Σ.

9. ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Μέλος, Δ.Σ.

10. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΗΣ , Μέλος, Δ.Σ.

11. ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ , Μέλος, Δ.Σ.