Διοικητικό Συμβούλιο

directors

Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης Μηχανογράφησης του Δήμου Αθηναίων με την επωνυμία «Δήμος Αθηναίων Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο «ΔΑΕΜ Α.Ε.«, αποτελείται από τους κάτωθι:

1. ΘΕΟΠΗ (ΠΟΠΗ) ΔΟΜΑΖΟΥ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΦΡΩΝΗ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΗ ΔΣ:
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΛΑΤΣΟΥ  
5. ΕΛΕΝΗ ΚΟΣΣΕΝΑ
6. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΝΤΑΝΙΔΗΣ  
7. XΡΗΣΤΟΣ ΑΣΠΡΟΣ
8. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΛΙΚΑΣ
9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΙΟΥΡΗΣ
10. ΣΟΦΙΑ ΚΑΓΕΩΡΓΗ
11. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ