Χαιρετισμός

Η ΔΑΕΜ Α.Ε., είναι η παλαιότερη και σημαντικότερη εταιρεία πληροφορικής στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς λειτουργεί από το 1983. Ο μετασχηματισμός της σε ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρεία ΟΤΑ σηματοδότησε τη νέα δυναμική εξωστρεφή πολιτική της.

Σήμερα η ΔΑΕΜ, με υπεύθυνες θέσεις και τεκμηριωμένες προτάσεις χαράζει μια πορεία επιτυχημένης παρουσίας στη Δημόσια Διοίκηση. Αποτελεί έναν από τους βασικότερους κρίκους για την υλοποίηση και υποστήριξη κεντρικών κόμβων αμφίδρομης επικοινωνίας με τον πολίτη – δημότη και επισκέπτη της πόλης, ενώ συμβάλλει σημαντικά και στην ψηφιακή σύγκλιση των προτύπων λειτουργίας του Δήμου Αθηναίων με αυτά των άλλων Ευρωπαϊκών Δήμων.

Για τη ΔΑΕΜ, η βέλτιστη αξιοποίηση και εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι βασικός παράγοντας ανάπτυξης αλλά και βελτίωσης της ποιότητας της καθημερινής ζωής των πολιτών, κυρίως σε ό,τι αφορά στις συναλλαγές με το Δημόσιο Τομέα.

Ο παράγων «άνθρωπος» αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στη στρατηγική της ΔΑΕΜ. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία είναι σε θέση να παρέχει τις τεχνολογικές της υπηρεσίες με ανθρώπινο πρόσωπο καθώς και η ίδια δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε μια ανθρωποκεντρική και ορθολογική προσέγγιση διαχείρισης του εργατικού και στελεχιακού δυναμικού της. Πέρα από την εξασφάλιση εξαιρετικά υψηλού επιπέδου κατάρτισης των εργαζομένων, το ανθρώπινο δυναμικό της ΔΑΕΜ αποτελεί το μεγαλύτερο κεφάλαιο της εταιρείας και την εγγύηση για τη φήμη της.

Η ΔΑΕΜ συμμετέχει σε συνεργασίες για την υλοποίηση έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και στην προώθηση του συνόλου των προϊόντων και λύσεών της σε Δήμους, Φορείς και Οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η ΔΑΕΜ ενσωματώνει τις νέες τεχνολογίες στην καθημερινή πρακτική δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, δημιουργεί νέες ευκαιρίες επικοινωνίας, ανοίγει νέους δρόμους στην ανάπτυξη.