Φόρτωση Προκηρύξεις

« Όλες οι Προκηρύξεις

  • Αυτή η event έχει περάσει.

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».

6 - 03 @ 14:00 - 29 - 03 @ 10:00

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και υπηρεσιών.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση της διαδικτυακής πύλης ανοιχτών δεδομένων του Δήμου Αθηναίων, που θα φιλοξενηθεί στην κεντρική πύλη του Δήμου στην διεύθυνση data.cityofathens.gr και θα παρέχει στους Δημότες όλα τα ανοιχτά δεδομένα του Δήμου με προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης, μεταφόρτωσης και υποβολής δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα παρακάτω αρχεία:

Διακήρυξη Διαγωνισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙI & ΙΙΙ

 

Λεπτομέρειες

Αρχή:
6 - 03 @ 14:00
Τέλος:
29 - 03 @ 10:00
Προκήρυξη Categories:
,