Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

8 Απριλίου 2019 @ 14:00 - 3 Μαΐου 2019 @ 11:00

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και υπηρεσιών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα παρακάτω αρχεία:

Πλήρες τεύχος διαγωνισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI & ΙΙΙ

 

 

Λεπτομέρειες

Αρχή:
8 Απριλίου 2019 @ 14:00
Τέλος:
3 Μαΐου 2019 @ 11:00
Κατηγορίες Εκδήλωση:
,