Φόρτωση Προκηρύξεις

« Όλες οι Προκηρύξεις

  • Αυτή η event έχει περάσει.

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

8 - 04 @ 14:00 - 3 - 05 @ 11:00

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και υπηρεσιών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα παρακάτω αρχεία:

Πλήρες τεύχος διαγωνισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI & ΙΙΙ

 

 

Λεπτομέρειες

Αρχή:
8 - 04 @ 14:00
Τέλος:
3 - 05 @ 11:00
Προκήρυξη Categories:
,