Φόρτωση Προκηρύξεις

« Όλες οι Προκηρύξεις

  • Αυτή η event έχει περάσει.

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων γραφείων των εννέα (9) Κ.Ε.Π. (ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ) και των Γραφείων της ΔΑΕΜ Α.Ε.» µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά.

4 - 03 @ 14:00 - 20 - 03 @ 10:00

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων γραφείων των εννέα (9) Κ.Ε.Π. (ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ) και των Γραφείων της ΔΑΕΜ Α.Ε.» µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πλήρες τεύχος του διαγωνισμού:

Πλήρες τεύχος

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΥΔ

Λεπτομέρειες

Αρχή:
4 - 03 @ 14:00
Τέλος:
20 - 03 @ 10:00
Προκήρυξη Categories:
,