Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

19-02-2021: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού Επέκτασης Υποδομής Blade Servers»

19 - 02 @ 08:00 - 8 - 03 @ 11:00

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού Επέκτασης Υποδομής Blade Servers» προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ: Εκατόν σαράντα χιλιάδες ευρώ (140.000,00€) (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: Εκατόν εβδομήντα τρείς χιλιάδες εξακόσια ευρώ (173.600,00€)).

 

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τον τρόπο συμμετοχής σας μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω αρχείο:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Λεπτομέρειες

Αρχή:
19 - 02 @ 08:00
Τέλος:
8 - 03 @ 11:00
Κατηγορίες Εκδήλωση:
,