Φόρτωση Προκηρύξεις
Βρείτε Προκηρύξεις

Πλοήγηση Προβολών Εκδήλωσης

Προκηρύξεις για 12 - 2018

  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

Πλοηγός Μήνα Ημερολογίου

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
26

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης Υποδομών Ακινήτων για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων» µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης

27

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης Υποδομών Ακινήτων για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων» µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης

28

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης Υποδομών Ακινήτων για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων» µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης

29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
+ Εξαγωγή Προκηρύξεις Μήνα