Φόρτωση Προκηρύξεις
Βρείτε Προκηρύξεις

Πλοήγηση Προβολών Εκδήλωσης

Προκηρύξεις για 04 - 2019

Πλοηγός Μήνα Ημερολογίου

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
1

18-03-2019: Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο Προμήθειας Αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Είδος Α΄) και αναλωσίμων εκτυπωτών (Είδος Β΄), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των ήδη εγκατεστημένων και εν λειτουργία 27 φωτοτυπικών μηχανημάτων και για την μίσθωση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη επιπλέον εκατόν πενήντα ενός 151 νέων φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, των 9 Κ.Ε.Π. του Δήμου Αθηναίων και της ΔΑΕΜ Α.Ε

2

18-03-2019: Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο Προμήθειας Αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Είδος Α΄) και αναλωσίμων εκτυπωτών (Είδος Β΄), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των ήδη εγκατεστημένων και εν λειτουργία 27 φωτοτυπικών μηχανημάτων και για την μίσθωση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη επιπλέον εκατόν πενήντα ενός 151 νέων φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, των 9 Κ.Ε.Π. του Δήμου Αθηναίων και της ΔΑΕΜ Α.Ε

3

18-03-2019: Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο Προμήθειας Αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Είδος Α΄) και αναλωσίμων εκτυπωτών (Είδος Β΄), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των ήδη εγκατεστημένων και εν λειτουργία 27 φωτοτυπικών μηχανημάτων και για την μίσθωση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη επιπλέον εκατόν πενήντα ενός 151 νέων φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, των 9 Κ.Ε.Π. του Δήμου Αθηναίων και της ΔΑΕΜ Α.Ε

4

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των ήδη εγκατεστημένων και εν λειτουργία 27 φωτοτυπικών μηχανημάτων και για την μίσθωση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη επιπλέον εκατόν πενήντα ενός 151 νέων φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, των 9 Κ.Ε.Π. του Δήμου Αθηναίων και της ΔΑΕΜ Α.Ε

5

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των ήδη εγκατεστημένων και εν λειτουργία 27 φωτοτυπικών μηχανημάτων και για την μίσθωση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη επιπλέον εκατόν πενήντα ενός 151 νέων φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, των 9 Κ.Ε.Π. του Δήμου Αθηναίων και της ΔΑΕΜ Α.Ε

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή στη ΔΑΕΜ

6

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των ήδη εγκατεστημένων και εν λειτουργία 27 φωτοτυπικών μηχανημάτων και για την μίσθωση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη επιπλέον εκατόν πενήντα ενός 151 νέων φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, των 9 Κ.Ε.Π. του Δήμου Αθηναίων και της ΔΑΕΜ Α.Ε

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή στη ΔΑΕΜ

7

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των ήδη εγκατεστημένων και εν λειτουργία 27 φωτοτυπικών μηχανημάτων και για την μίσθωση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη επιπλέον εκατόν πενήντα ενός 151 νέων φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, των 9 Κ.Ε.Π. του Δήμου Αθηναίων και της ΔΑΕΜ Α.Ε

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή στη ΔΑΕΜ

8

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των ήδη εγκατεστημένων και εν λειτουργία 27 φωτοτυπικών μηχανημάτων και για την μίσθωση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη επιπλέον εκατόν πενήντα ενός 151 νέων φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, των 9 Κ.Ε.Π. του Δήμου Αθηναίων και της ΔΑΕΜ Α.Ε

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή στη ΔΑΕΜ

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης στο Σεράφειο Συγκρότημα

9

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των ήδη εγκατεστημένων και εν λειτουργία 27 φωτοτυπικών μηχανημάτων και για την μίσθωση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη επιπλέον εκατόν πενήντα ενός 151 νέων φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, των 9 Κ.Ε.Π. του Δήμου Αθηναίων και της ΔΑΕΜ Α.Ε

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή στη ΔΑΕΜ

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης στο Σεράφειο Συγκρότημα

10

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των ήδη εγκατεστημένων και εν λειτουργία 27 φωτοτυπικών μηχανημάτων και για την μίσθωση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη επιπλέον εκατόν πενήντα ενός 151 νέων φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, των 9 Κ.Ε.Π. του Δήμου Αθηναίων και της ΔΑΕΜ Α.Ε

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή στη ΔΑΕΜ

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης στο Σεράφειο Συγκρότημα

11

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή στη ΔΑΕΜ

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης στο Σεράφειο Συγκρότημα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

12

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή στη ΔΑΕΜ

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης στο Σεράφειο Συγκρότημα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

13

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή στη ΔΑΕΜ

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης στο Σεράφειο Συγκρότημα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

14

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή στη ΔΑΕΜ

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης στο Σεράφειο Συγκρότημα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

15

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή στη ΔΑΕΜ

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης στο Σεράφειο Συγκρότημα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

16

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή στη ΔΑΕΜ

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης στο Σεράφειο Συγκρότημα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

17

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή στη ΔΑΕΜ

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης στο Σεράφειο Συγκρότημα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

18

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή στη ΔΑΕΜ

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης στο Σεράφειο Συγκρότημα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

19

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή στη ΔΑΕΜ

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης στο Σεράφειο Συγκρότημα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

20

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης στο Σεράφειο Συγκρότημα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου Παροχής Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης για την υπηρεσιακή χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών από τις Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων»

21

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης στο Σεράφειο Συγκρότημα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου Παροχής Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης για την υπηρεσιακή χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών από τις Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων»

22

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης στο Σεράφειο Συγκρότημα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου Παροχής Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης για την υπηρεσιακή χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών από τις Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων»

23

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου Παροχής Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης για την υπηρεσιακή χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών από τις Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων»

24

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

25

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

26

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

27

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

28

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

29

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

30

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

1

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

2

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

3

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

4
5
+ Εξαγωγή Προκηρύξεις Μήνα