Φόρτωση Προκηρύξεις
Βρείτε Προκηρύξεις

Πλοήγηση Προβολών Εκδήλωσης

Προκηρύξεις για 02 - 2019

Πλοηγός Μήνα Ημερολογίου

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
28

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Παραχώρηση υπηρεσιών διανομής καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων» µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης

29

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Παραχώρηση υπηρεσιών διανομής καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων» µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης

30

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Παραχώρηση υπηρεσιών διανομής καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων» µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης

31

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Παραχώρηση υπηρεσιών διανομής καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων» µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης

1

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Παραχώρηση υπηρεσιών διανομής καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων» µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης

2

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Παραχώρηση υπηρεσιών διανομής καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων» µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης

3

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Παραχώρηση υπηρεσιών διανομής καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων» µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης

4

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Παραχώρηση υπηρεσιών διανομής καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων» µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης

5

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Παραχώρηση υπηρεσιών διανομής καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων» µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης

6

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Παραχώρηση υπηρεσιών διανομής καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων» µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης

7

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Παραχώρηση υπηρεσιών διανομής καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων» µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης

8
9
10
11
12
13
14
15

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

16

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

18

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

19

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

20

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

21

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

22

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

23

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

24

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

25

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

26

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

27

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

28

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

+ Εξαγωγή Προκηρύξεις Μήνα