Νέα – Ανακοινώσεις

Η ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ», προκηρύσσει τη διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με σφραγισμένες προσφορές για την παραχώρηση υπηρεσιών διανομής καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης προς τελικά σημεία διάθεσής τους σε περιοχές ελεγχόμενης στάθμευσης μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής (κριτήριο μειοδοσίας), συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων

Περισσότερα

H ΔΑΕΜ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο City4Age (Horizon 2020 – Research and Innovation Framework Programme), το οποίο στοχεύει στη δημιουργία/ανάπτυξη ενός καινοτόμου πλαισίου με εργαλεία και υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για να χρησιμοποιηθεί από τις ευρωπαϊκές πόλεις ώστε να ενισχυθεί η έγκαιρη πρόβλεψη των κινδύνων που σχετίζονται με τη γνωστική εξασθένιση (MCI) και την άνοια (frailty) των ηλικιωμένων ατόμων είτε βρίσκονται στο σπίτι

Περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ LAN ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Σχετικά με τον υπ’ αριθμ.6390/26-07-2017 Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό άνω των ορίων Διαγωνισμό για το έργο «Αναβάθμιση Δικτύου LAN στο κτήριο του Δημαρχιακού Μεγάρου», και ημερομηνία διεξαγωγής Διαγωνισμού την 15-09-2017, σας γνωστοποιούμε ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών για την 20/09/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00πμ.

Περισσότερα

Η ΔΑΕΜ εγκατέστησε φωτοβολταϊκό σύστημα μέγιστης ισχύος 4,88 Kwp στις κτιριακές της υποδομές στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής που υλοποιεί για το ευρωπαϊκό έργο ChArGED, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα γραφεία της. Συνολικά τοποθετήθηκαν 25 φωτοβολταϊκά πάνελ στην ταράτσα επί του κτιρίου της οδού Λιοσίων 22 (με κλίση 30ο ως προς τον ορίζοντα και με νότιο προσανατολισμό), βάσει της τεχνικής μελέτης που εκπονήθηκε

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΡ.ΠΡΩΤ. 17/006285 «Σχετικά με τον υπ’ αριθμ. 5956/11-07-2017 Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό «Για την παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας μίσθωσης (15 έτη), ζευγών οπτικών ινών (ένα ζεύγος οπτικών ινών) για τη διασύνδεση σε υπέρ-υψηλές ταχύτητες με το καταλληλότερο σημείο παρουσίας του κεντρικού κτηρίου του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22) με το Ελληνικό Internet Exchange (GR-IX)», σας ανακοινώνουμε ότι ματαιώνεται η διαδικασία του διαγωνισμού που

Περισσότερα
Σελίδα 3 από 71234567