Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τριάντα εννιά (39) ηλεκτρονικών υπολογιστών, τριάντα εννιά (39) οθονών LED, και (5) εκτυπωτών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας του Δήμου Αθηναίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Για την προμήθεια τριάντα εννιά  (39) ηλεκτρονικών υπολογιστών, τριάντα εννιά  (39) οθονών LED, και (5) εκτυπωτών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας του Δήμου Αθηναίων», µε κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής (κριτήριο μειοδοσίας), συνολικού Προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00.€) χωρίς ΦΠΑ».

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο παρακάτω αρχείο:
Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού (αρχείο .pdf)

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού (αρχείο .doc)