29-11-2016: Η ΔΑΕΜ Α.Ε. συμμετείχε στο “Technology Helps Society Workshop”

Η ΔΑΕΜ Α.Ε. ως εταιρεία μέλος του ΣΕΚΕΕ συμμετείχε στο workshop “Technology Helps Society Workshop” που συνδιοργάνωσαν ο ΣΕΚΕΕ ( Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος)

Περισσότερα

15-09-2016: Η ΔΑΕΜ Α.Ε. συμμετέχει στον 8ο αγώνα Greece Race for the Cure®

Με γνώμονα τις αξίες της κοινωνικής συνεισφοράς και αλληλεγγύης η ΔΑΕΜ Α.Ε. στηρίζει τις δράσεις που ενισχύουν τον εθελοντισμό αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του ρόλου της

Περισσότερα