Άδειες καταστημάτων

Η εφαρμογή έχει ως αντικείμενο την Έκδοση Αδειών Υγειονομικής Κατηγορίας καθώς επίσης και την παρακολούθηση Καταγγελιών – Μηνύσεων που τις αφορούν.

Μέσω της εφαρμογής ο χρήστης μπορεί αρχικά να καταχωρήσει την αίτηση του πολίτη-δημότη για την έκδοση Άδειας Υγειονομικής Κατηγορίας. Στη συνέχεια, διαχειρίζεται ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά και ανάλογα την περίπτωση ελέγχει τα δικαιολογητικά που του υποβάλλονται και ενημερώνει τον αιτούντα για τυχόν παραλείψεις ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία. Οι αιτήσεις που καταχωρούνται στο σύστημα στη συνέχεια προωθούνται στη Δημαρχιακή Επιτροπή και το Υγειονομικό και τελικά η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση και εκτύπωση της άδειας που αιτήθηκε ο δημότης-πολίτης.

Αντίστοιχα, στις περιπτώσεις των καταγγελιών-μηνύσεων που αφορούν τις Άδειες Καταστημάτων Υγειονομικής Κατηγορίας ο χρήστης καταχωρεί την καταγγελία-μήνυση στο σύστημα και συμπληρώνει στοιχεία καταγγέλλοντα, καταγγελλόμενου, λόγου παράβασης κλπ. Με βάση τα παραπάνω εκτυπώνεται και αποστέλλεται ειδοποίηση στον καταγγελλόμενο και ανάλογα με την έκβαση της καταγγελίας-μήνυσης εκδίδεται, εκτυπώνεται και αποστέλλεται απόφαση για την άδεια καταστήματος καταγγελλόμενου.

Εκτός από τις εκτυπώσεις που αφορούν τις Άδειες Καταστημάτων, τις ειδοποιήσεις και τις αποφάσεις καταγγελιών – μηνύσεων η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα παραμετρικών εκτυπώσεων όπως εκτυπώσεις ανά είδος άδειας, ανά περιοχή, ανά Υγειονομική Κατηγορία, ανά διεύθυνση, ανά δικαιολογητικό, ανά κατάστημα, μηνύσεις ανά κατάστημα κλπ.

Τέλος, η εφαρμογή διαθέτει και αντίστοιχα παραμετρικά στοιχεία προς διευκόλυνση του χρήστη.

ADEIES1

Οθόνη εφαρμογής Αδειών Καταστημάτων

Υπηρεσίες Υποστήριξης

  • Τηλεφωνική on-line υποστήριξη στον χρήστη
  • Παρέμβαση στην εφαρμογή, αν η τηλεφωνική υποστήριξη δεν λύσει το πρόβλημα – αίτημα – ερώτημα κλπ
  • Παρέμβαση στη βάση δεδομένων για διόρθωση λαθών χρηστών της εφαρμογής μετά από γραπτό αίτημα από το αρμόδιο τμήμα
  • Επί τόπου επίσκεψη στον χώρο εργασίας του χρήστη, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
  • Εγκατάσταση εφαρμογής σε νέες μονάδες εργασίας χρηστών στον εργασιακό χώρο της ΔΑΕΜ Α.Ε. ή στον χώρο εργασίας του πελάτη
  • Συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών στην δημιουργία νέων εκδόσεων (version) της εφαρμογής ή τροποποιήσεων της ήδη υπάρχουσας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
  • Εκπαίδευση των νέων χρηστών – πελατών στις εφαρμογές