Υπηρεσίες

Εφαρμογές Πληροφορικής

Η ΔΑΕΜ Α.Ε. προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, χρησιμοποιώντας τις πλέον δοκιμασμένες και αξιόπιστες τεχνολογίες για την ανάπτυξη των εφαρμογών της.

Περισσότερα
Διαχείριση Έργων

Η Διεύθυνση Πωλήσεων Marketing και Επικοινωνίας  της ΔΑΕΜ Α.Ε. έχει την ευθύνη συλλογής πληροφοριών για έργα που αναλαμβάνει.

Περισσότερα
Ευρωπαϊκά Έργα

Η ΔΑΕΜ Α.Ε., θέτοντας την τεχνολογία στην υπηρεσία του πολίτη, συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Έργα, αξιοποιώντας τους προσφερόμενους πόρους ανάπτυξης και την τεχνογνωσία, και συνεχίζοντας την

Περισσότερα

Ποιοί Είμαστε

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΔΑΕΜ Α.Ε. αποτελεί το πιο ισχυρό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Ανθρώπινο Δυναμικό
Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης Μηχανογράφησης του Δήμου Αθηναίων

Διοικητικό Συμβούλιο
Οργανόγραμμα

Δείτε το Οργανόγραμμα της Εταιρίας

Οργανόγραμμα

Πελατολόγιο

Πρώτη σελίδα