Interfaith

interreligious_newΈργο 4.1/13 «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών πρακτικών».

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 4.1/13 «Δημιουργία δικτύων συνεργασίας για θέματα ένταξης των μεταναστών» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης (ΕΤΕ). Σκοπός του έργου η δημιουργία δικτύου συμμετεχόντων με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σε θέματα και πρακτικές διαθρησκευτικού διαλόγου τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας. Στο έργο δημιουργήθηκε διαδικτυακή πύλης μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε η δικτύωση των εκπροσώπων των φορέων που συμμετείχαν στο έργο. Συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των 16 φορέων από την δικτύωση του εξωτερικού σε δέκα κράτη μέλη (κ-μ) της Ε.Ε. και οι εκπρόσωποι των φορέων στο εσωτερικό της χώρας (Πανεπιστήμια, μεταναστευτικοί σύλλογοι, πολίτες, διαθρησκευτικοί οργανισμοί). Στόχος ήταν να γίνει ανταλλαγή των καλών πρακτικών και απόψεων σε θέματα και δράσεις διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών πρακτικών. Στο πλαίσιο του έργου έγινε καταγραφή, των πολιτικών των κ-μ σε σχέση με την άσκηση πολιτικών για τη θρησκευτική λατρείας των μεταναστών καθώς και εξαγωγή συμπερασμάτων για τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής σχετικά με το διαθρησκευτικό διάλογο και την προώθηση της αποδοχής των διαφορετικών θρησκευτικών πεποιθήσεων και πρακτικών.

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 95% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από Εθνικούς Πόρους».

Φορείς υλοποίησης:

  • ΔΑΕΜ Α.Ε. (Συντονιστής Έργου)
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΕΚΣΑ)
  • ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΚΕΕ)

Ιστότοπος έργου: www.interfaith.gr

facebook: https://www.facebook.com/interfaithgr/?fref=ts