ΜΑΖΙ

LOGO_MAZIΈργο 1.4.γ/13: «Προώθηση δημιουργικών δραστηριοτήτων νηπίων στις υφιστάμενες δομές των βρεφονηπιακών σταθμών με στόχο την αλληλεπίδραση παιδιών μεταναστών και γηγενών»

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 1.4/13 : «Προαγωγή της διαπολιτισμικότητας ως θεμελιώδους μηχανισμού ένταξης των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ. στην κοινωνία υποδοχής» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης (ΕΤΕ). Υλοποιήθηκε σε βρεφονηπιακούς σταθμούς των πέντε πόλεων: Αθήνας, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, Νεάπολης-Συκεών. Έγιναν προσλήψεις 75 βρεφονηπιοκόμων οι οποίοι υλοποίησαν στις υφιστάμενες δομές των βρεφονηπιακών σταθμών 40 τρίωρες παρεμβάσεις δημιουργικών δραστηριοτήτων νηπίων με στόχο την αλληλεπίδραση παιδιών μεταναστών και γηγενών, με την ταυτόχρονη συμμετοχή των οικογενειών σε διαπολιτισμικές γιορτές που διοργανώθηκαν. Κύριος στόχο ήταν η αρμονική συνύπαρξη των παιδιών των Πολιτών Τρίτων Χωρών με την κοινωνία υποδοχής, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των παιδιών στη προσχολική εκπαίδευση, τη δημιουργία τόπου συνάντησης των γονέων για τη προώθηση της διαπολιτισμικής συνύπαρξης.

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 95% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από Εθνικούς Πόρους».
Φορείς υλοποίησης:

  • ΔΑΕΜ Α.Ε.
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Συντονιστής)
  • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ
  • Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ
  • ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ (ΚΕΥΝΣ)
  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΕΑΔΑΠ)

Ιστότοπος έργου: www.olatapaidiamazi.gr