ΔΑΕΜ Α.Ε.

"Η ΔΑΕΜ Α.Ε. Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ του Δήμου Αθηναίων αποτελεί την παλαιότερη εταιρεία ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς λειτουργεί από το 1983.

Η ΔΑΕΜ Α.Ε. προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών μεταξύ των οποίων αναλαμβάνει και εκτελεί πολυεπίπεδα έργα, όπως ολοκληρωμένες λύσεις πληροφοριακών και τεχνολογικών συστημάτων σε Δήμους, Φορείς και Οργανισμούς στην Ελλάδα, η υλοποίηση έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα παρέχοντας ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, η συμμετοχή και η διαχείριση ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων έρευνας, καθώς και η τεχνικό-οικονομική ωρίμανση και διαχείριση έργων ΕΣΠΑ.

Η πορεία της ξεκίνησε πριν από 33 χρόνια, ως εταιρεία μηχανογράφησης για τον Δήμο Αθηναίων και υπήρξε πρωτοπόρος στην εφαρμογή των νέων πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών. Ο μετασχηματισμός της, το 2008, σε Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ σηματοδότησε τη νέα δυναμική στρατηγική της. Από τότε και μέχρι σήμερα έχει ανοίξει τους ορίζοντές της και μεταφέρει τη δύναμη της πληροφορικής στην καθημερινότητα του πολίτη. Ταυτόχρονα με υπεύθυνες και τεκμηριωμένες προτάσεις συνεχίζει να χαράζει μια πορεία επιτυχημένης παρουσίας στη Δημόσια Διοίκηση. Συνδέει αποτελεσματικά τον πολίτη-δημότη αλλά και τον επισκέπτη της πόλης με το Δήμο ενισχύοντας την αμφίδρομη επικοινωνία τους (π.χ. ΚΕΠ, ΟΠΑΝΔΑ, κ.α), ενώ συμβάλλει συστηματικά και στην ψηφιακή σύγκλιση των προτύπων λειτουργίας του Δήμου Αθηναίων με αυτά των άλλων Ευρωπαϊκών Δήμων.

Το όραμα
Η ΔΑΕΜ Α.Ε. αποτελεί τον τεχνολογικό και ψηφιακό βραχίονα του Δήμου Αθηναίων και άλλων ΟΤΑ, μέσω της οποίας οι ΟΤΑ εκσυγχρονίζουν τη λειτουργία τους, τις υποδομές τους και αξιοποιούν επωφελώς ευρωπαϊκά προγράμματα, ώστε να προσφέρουν σύγχρονες υπηρεσίες αιχμής στους δημότες τους.

Η Στρατηγική
Ανάληψη και εκτέλεση εκείνων των έργων που προσφέρουν ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη στην εταιρεία, δηλαδή να προσθέτουν πρακτικώς χρήσιμη τεχνογνωσία, κεφαλαιοποιήσιμη, επαναχρησιμοποιήσιμη και επεκτάσιμη, καθώς και να ωφελούν τον πολίτη και εξυπηρετούν την μακροπρόθεσμη προαγωγή των συμφερόντων και της εικόνας της εταιρείας και του Δήμου ως σύγχρονων δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης.