Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

TELIKH_50x70Έργο 3.1.α/13: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων υπαλλήλων των Δήμων για θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων ένταξης στην τοπική κοινωνία, καθώς και υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση των ενταξιακών στρατηγικών τους»

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3.1/13 «Διαπολιτισμική επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων που συναλλάσσονται με πολίτες τρίτων χωρών ή χειρίζονται θέματα που σχετίζονται με αυτούς» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης (ΕΤΕ). Το έργο απευθυνόταν σε υπαλλήλους των Δήμων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και αποσκοπούσε στην ενημέρωσή τους για τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και στην κατάρτισή τους αναφορικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ένταξης μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, προβλέπονταν αναλύσεις για ζητήματα μετανάστευσης, διαπολιτισμικής ενημερότητας και διεθνούς θεσμικού περιβάλλοντος στο πεδίο αυτό.
Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 95% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από Εθνικούς Πόρους».

Φορείς υλοποίησης:

  • Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής – Γ.Σ.Ε.Ε. (Κ.ΑΝ.Ε.Π. – Γ.Σ.Ε.Ε.) (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)
  • ΕΛΚΕ- Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών –Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
  • ΔΑΕΜ Α.Ε

Ιστότοπος έργου: www.edyad.gr