Βιώπολις

viopolis310x155_print-1Το ΒΙΩΠΟΛΙΣ ακολουθεί μια ριζική προσέγγιση στην μακροπρόθεσμη διαφύλαξη του ψηφιακού Περιεχομένου Χρηστών, η οποία ξεκινάει αμέσως μόλις δημιουργηθεί το περιεχόμενο και επιδρά σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του περιεχομένου. Θα επιτρέπει στο εμπλουτισμένο Περιεχόμενο Χρηστών να διανεμηθεί και να αναδιανεμηθεί μέσω ενός δικτύου εμπορικών και μη κερδοσκοπικών αρχείων (Υπηρεσιών Διαφύλαξης), εξασφαλίζοντας παράλληλα μια διαρκή σχέση ανάμεσα στον κάτοχο και τον πνευματικό ιδιοκτήτη του περιεχομένου. Θα υποστηρίζει την επιλεκτική αφαίρεση περιεχομένου, διατηρώντας ταυτόχρονα τα περιγραφικά του μεταδεδομένα, έτσι ώστε οι ιστορίες και εμπειρίες που αναπαρίστανται από το περιεχόμενο να μην χάνονται εντελώς. Επίσης θα επιτρέπει την μελλοντική έρευνα για την ανάπτυξη υπηρεσιών ανάκτησης περιεχομένου, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να ανακτούν το περιεχόμενό τους, ή περιεχόμενο που έχει κληροδοτηθεί σε αυτούς από τους συγγενείς τους, μέσα από ένα κατανεμημένο δίκτυο, με απλό τρόπο, ακόμα και αν έχουν περάσει χρόνια από τη δημιουργία του.

Ο στόχος είναι το έργο να διερευνήσει την ενδεχόμενη ανάπτυξη συστημάτων διαφύλαξης περιεχομένου για τους πολίτες, εξετάζοντας πολλαπλές πτυχές του προβλήματος. Η μακροπρόθεσμη διαφύλαξη περιεχομένου του έργου θα αποτελέσει βασική έρευνα με προεκτάσεις βιομηχανικής έρευνας που θα έχουν όφελος για τους εταίρους-επιχειρήσεις στους τομείς των Πληροφοριακών συστημάτων, των τεχνολογιών, εφαρμογών και υπηρεσιών του διαδικτύου και στην Ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.