Οργανόγραμμα

Δείτε το Οργανόγραμμα της Εταιρίας

19-2-2024
Σε τροποποίηση του Οργανογράμματος της προχώρησε η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Αθηναίων ΔΑΕΜ Α.Ε., έπειτα από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Οι Διευθύνσεις της εταιρείας πλέον έχουν διαμορφωθεί σε πέντε:

  • Διεύθυνση Οικονομικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
  • Διεύθυνση Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Διαχείρισης Έργων (προήλθε από την συγχώνευση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Έργων και της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών)
  • Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Στάθμευσης (Νέα Διεύθυνση)
  • Διεύθυνση Καινοτομίας και Ενεργειακής Αναβάθμισης (Νέα Διεύθυνση)
  • Διεύθυνση Ποιότητας (Νέα Διεύθυνση)

Αναφορικά με τις τρεις νέες Διευθύνσεις που προστέθηκαν στο Οργανόγραμμα:

Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Στάθμευσης αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής μέσω αναπτυξιακών έργων, που αφορούν τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, καθώς και τη διαχείριση των Σταθμών Αυτοκινήτων του Δήμου Αθηναίων.

Ένα βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας της πόλης μπορεί να γίνει πραγματικότητα με τη βοήθεια της Διεύθυνσης Καινοτομίας και Ενεργειακής Αναβάθμισης. Αντικείμενο της, αποτελεί η μελέτη των υποδομών και λειτουργιών της Αθήνας και η ενσωμάτωση σε αυτές, σύγχρονων συστημάτων ενεργειακής αναβάθμισης για τη μείωση της κατανάλωσης πόρων, την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, τη μείωση των αποβλήτων και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εν γένει την εξοικονόμηση ενέργειας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, από και προς τον πολίτη.

Προτεραιότητα της Διεύθυνσης Ποιότητας αποτελεί η ικανοποίηση του πελάτη, μέσα από την υιοθέτηση ενός σύγχρονου μοντέλου διοίκησης, την ανάπτυξη μεθόδων εσωτερικής λειτουργίας, την ομαδική εργασία και την άριστη συνεργασία όλων των συντελεστών που συμμετέχουν στην υλοποίηση έργων στη ΔΑΕΜ Α.Ε.

Η νέα οργανωτική δομή της ΔΑΕΜ Α.Ε. θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητά της, θα συμβάλει στην ενεργειακή μετάβαση της Αθήνας και θα ενισχύσει τον βιώσιμο χαρακτήρα της αστικής κινητικότητας, υλοποιώντας έτσι και το όραμα του Δημάρχου Αθηναίων για μία πράσινη και οικολογική Αθήνα.