Ευρωπαϊκά Έργα

euΗ ΔΑΕΜ Α.Ε., θέτοντας την τεχνολογία στην υπηρεσία του πολίτη, συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Έργα, αξιοποιώντας τους προσφερόμενους πόρους ανάπτυξης και την τεχνογνωσία, και συνεχίζοντας την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο ικανοποίησης του παραπάνω στόχου η εταιρεία μας συμμετέχει  σε προγράμματα Κοινοτικών Πρωτοβουλιών όπως εμφανίζονται παρακάτω, καθώς επίσης και προγράμματα της Νέας Γενιάς, προγράμματα προερχόμενα απευθείας από την Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έργα προερχόμενα από σχετικές προσκλήσεις της Περιφέρειας Αττικής.

Μπορείτε παρακάτω να δείτε αναλυτικότερες πληροφορίες πηγαίνοντας στον αντίστοιχο για κάθε έργο σύνδεσμο:

-ΤΡΕΧΟΝΤΑ:

-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ: