Ανθρώπινο Δυναμικό

peopleΤο Ανθρώπινο Δυναμικό της ΔΑΕΜ Α.Ε. αποτελεί το πιο ισχυρό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Η εταιρεία φροντίζει να μεγιστοποιεί την αξία αυτού του κεφαλαίου, διαμορφώνοντας ένα εργασιακό περιβάλλον που σέβεται την προσωπικότητα, αναγνωρίζει τη συνεισφορά και στηρίζει τη συνεχή κατάρτιση και εξέλιξη κάθε εργαζομένου.

Επιπλέον η μέριμνα, η ανάπτυξη και η προσέλκυση υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αρχές της ΔΑΕΜ Α.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό και μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων επιλογής, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και ανταμοιβής, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση:

  • Στη στελέχωση μέσα από αξιοκρατικά συστήματα επιλογής και αξιολόγησης, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε εργασιακού τομέα.
  • Στην παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και στην εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας κάθε εργαζομένου.
  • Στην ενίσχυση ενός πλαισίου διαρκούς αναγνώρισης και επιβράβευσης, σύμφωνα με τις αξίες που διέπουν την εταιρεία.
  • Στη συνεχή ενημέρωση των εργαζομένων και στη διαφάνεια των πρακτικών και των διαδικασιών που ακολουθούνται στην εξέλιξη όλων.