Οικονομικές καταστάσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2022
Πατήστε εδώ για να δείτε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021
Πατήστε εδώ για να δείτε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2020 
Πατήστε εδώ για να δείτε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2019
Πατήστε εδώ για να δείτε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2018
Πατήστε εδώ για να δείτε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2017
Πατήστε εδώ για να δείτε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016
Πατήστε εδώ για να δείτε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2015
Πατήστε εδώ για να δείτε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό 2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό 2012