14-06-2024: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου – Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων (EU Project Manager)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ 1. Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων (EU Project Manager)

Περισσότερα

17-05-2024: Σε παραγωγική λειτουργία η νέα πλατφόρμα «Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών Τομής ή Εκσκαφής Κοινόχρηστων Χώρων»

Σε παραγωγική λειτουργία έχει τεθεί η νέα πλατφόρμα «Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών Τομής ή Εκσκαφής Κοινόχρηστων Χώρων». Η πλατφόρμα, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση tomes.cityofathens.gr,

Περισσότερα

16-05-2024: Συνέντευξη του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΑΕΜ Α.Ε. κ. Λάζαρου Καραούλη

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης έδωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων Α.Α. Εταιρείας Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων Ο.Τ.Α. κ. Λάζαρος Καραούλης στον τηλεοπτικό σταθμό

Περισσότερα