27-11-2020: Η ΔΑΕΜ Α.Ε. αναζητά δύο (2) Επιστημονικούς Συνεργάτες σε θέματα επιστήμης πληροφορικής, τεχνητής νοημοσύνης και εφαρμογής τους και ανάπτυξης περιεχομένου σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα

Η ΔΑΕΜ Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Έργων “MESOC”, “CO3”, “ASSURED”, “DUET”, “PRELUDE”, “FUSILLI” και “CODE” και για την προετοιμασία νέων προτάσεων σε αντίστοιχα

Περισσότερα

23-10-2020: Παράταση υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό με θέμα την «Προμήθεια εξήντα πέντε (65) επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξήντα πέντε (65) οθονών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δημοτικού Βρεφοκομείου του Δήμου Αθηναίων»

Παράταση υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό με θέμα την «Προμήθεια εξήντα πέντε (65) επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξήντα πέντε (65) οθονών για τις ανάγκες των

Περισσότερα

16-09-2020: Διευκρινίσεις τεύχους διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου Παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εύρεση και επιβεβαίωση δικτυακών πόρων και την αναγνώριση και τον εντοπισμό ευπαθειών εντός του δικτύου του Δήμου Αθηναίων

Διευκρινίσεις τεύχους διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου Παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εύρεση και επιβεβαίωση δικτυακών πόρων και την αναγνώριση και τον

Περισσότερα

15-09-2020: Διαθέσιμη στους πολίτες η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για ραντεβού με τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, που σχεδίασε και υλοποίησε η ΔΑΕΜ Α.Ε.

Συνεχίζοντας την προσπάθεια εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού, ο Δήμος Αθηναίων εγκαινιάζει ένα νέο τρόπο εξυπηρέτησης των πολιτών. Στόχος είναι να μπει

Περισσότερα

Η ΔΑΕΜ Α.Ε. αναζητά δύο (2) Προγραμματιστές Λογισμικού Ερευνητικών Προγραμμάτων ΠΕ (FULL STACK SOFTWARE ENGINEER)

Η ΔΑΕΜ Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Έργων «DUET», «MESOC» και «CO3» και για την προετοιμασία νέων προτάσεων σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά έργα στα οποία

Περισσότερα