Διοικητικό Συμβούλιο

directors

Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης Μηχανογράφησης του Δήμου Αθηναίων με την επωνυμία “Δήμος Αθηναίων Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων Ο.Τ.Α.” και το διακριτικό τίτλο “ΔΑΕΜ Α.Ε.“, αποτελείται από τους κάτωθι:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Μέλη Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΧΡΙΝΤΖΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΙΛΝΤΙΣΗ
ΔΑΝΑΗ – ΙΩΑΝΝΑ ΒΟΡΙΔΗ ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ