Διοικητικό Συμβούλιο

directors

Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης Μηχανογράφησης του Δήμου Αθηναίων με την επωνυμία “Δήμος Αθηναίων Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων Ο.Τ.Α.” και το διακριτικό τίτλο “ΔΑΕΜ Α.Ε.“, αποτελείται από τους κάτωθι:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΦΡΩΝΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Μέλη Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΛΑΤΣΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΙΛΝΤΙΣΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΝΤΑΝΙΔΗΣ
XΡΗΣΤΟΣ ΑΣΠΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΚΟΡΙΝΑ) ΒΟΛΟΝΑΣΗ