13-04-2020: Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη διάθεση των πολιτών με δωρεάν παραχώρησή τους, από τον Δ. Αθηναίων, σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Η ΔΑΕΜ ΑΕ, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη του Δήμου Αθηναίων για απλοποίηση των συναλλαγών μεταξύ των πολιτών και των Υπηρεσιών του , και σταθερά προσανατολισμένη στη δημιουργία έξυπνων πόλεων, θέτει στη διάθεση του κοινού τρεις νέες υπηρεσίες του Δ. Αθηναίων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://eservices.cityofathens.gr .

Συγκεκριμένα, στην ήδη υπάρχουσα δυνατότητα υποβολής ηλεκτρικής αίτησης για διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτου, προστίθενται οι παρακάτω υπηρεσίες:

Α. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) χωρίς να χρειάζεται αυτοπρόσωπη παρουσία.

Β. Υποβολή αίτησης για την ηλεκτρονική λήψη των εξής δέκα πιστοποιητικών:

  • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
  • Πιστοποιητικό Γέννησης
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών
  • Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
  • Πιστοποιητικό Ιθαγένειας
  • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
  • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
  • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου
  • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης

Γ. Όλοι οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις της χώρας, που έχουν διακόψει την δραστηριότητά τους υποχρεωτικά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, έχουν πλέον την δυνατότητα να αιτηθούν στον Δήμο Αθηναίων, την απαλλαγή τους από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, εύκολα και γρήγορα, από τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή.

Ύστερα από απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων κου. Κώστα Μπακογιάννη, οι υπηρεσίες Β΄ και Γ΄ παραχωρούνται δωρεάν σε κάθε έναν από τους δήμους της χώρας, για όσο διάστημα διαρκεί η υγειονομική κρίση.

Ο κος. Μπακογιάννης απέστειλε ήδη επιστολή στους ομολόγους του με την οποία, αφού ενημερώνει για τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται ήδη από τον Δήμο Αθηναίων, επισημαίνει: «Ο Δήμος Αθηναίων κατανοώντας την κρισιμότητα των στιγμών που όλοι βιώνουμε, με πίστη και αλληλεγγύη στην τοπική αυτοδιοίκηση, με προσήλωση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών του κράτους, και με ισχυρή την πεποίθηση ότι όλοι οι δημότες και οι πολίτες πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες απέναντι στο κράτος, προσφέρει δωρεάν σε κάθε έναν Δήμο της χώρας την ηλεκτρονική αυτή υπηρεσία για την υποβολή αίτησης απαλλαγής δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού. Επιπλέον για όσο διάστημα διαρκεί η υγειονομική κρίση, ο Δήμος Αθηναίων προσφέρει δωρεάν σε κάθε έναν Δήμο της χώρας την ψηφιακή του πλατφόρμα για την έκδοση των 10 πιο δημοφιλών πιστοποιητικών».

Για την ενεργοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας, κάθε Δήμος θα μπορεί να στείλει στην ΔΑΕΜ Α.Ε, η οποία ανέπτυξε και υποστηρίζει την ψηφιακή πλατφόρμα, αίτημα ενεργοποίησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση daem@daem.gr ή τηλεφωνικά στο 214 40 62 700.

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα και η ταυτοποίηση για την χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών γίνεται μέσω των κωδικών taxisnet του κάθε πολίτη, παρέχοντας ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές του με τον Δήμο.