Κοινωνικές Υπηρεσίες

Εφαρμογή Διεύθυνσης Πρασίνου
Η εφαρμογή έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση λογαριασμών της ΕΥΔΑΠ από τη Διεύθυνση Πρασίνου. Τα αρχεία που αποστέλλονται από την ΕΥΔΑΠ στην υπηρεσία είναι σε μορφή .xls. Τέλος, η εφαρμογή διαθέτει και αντίστοιχα παραμετρικά στοιχεία προς διευκόλυνση του χρήστη.

Εφαρμογή Πομποδεκτών
Η εφαρμογή των Πομποδεκτών έχει ως αντικείμενο την καταχώρηση και διαχείριση του συνόλου των ασύρματων πομποδεκτών που διαθέτει ο Δήμος.

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή επιτρέπει την καταχώρηση:

 • Του συνόλου των ασύρματων πομποδεκτών
 • Των χρεώσεων για κάθε ασύρματο πομποδέκτη (τωρινός – μελλοντικός κάτοχος, χρονικό διάστημα κατοχής κλπ)
 • Του ιστορικού επισκευών ανά ασύρματο πομποδέκτη

Ακόμη, δίνει τη δυνατότητα εκτυπώσεων ανά:

 • Εργοστάσιο Κατασκευής
 • Δίκτυο
 • Είδος Πομποδέκτη
 • Αριθμό Εφεδρικών
 • Αριθμό Χαμένων/Κατεστραμμένων

Τέλος, η εφαρμογή διαθέτει και αντίστοιχα παραμετρικά στοιχεία προς διευκόλυνση του χρήστη.

Εφαρμογή Δημοτικής Περιουσίας
Η εφαρμογή έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση της δημοτικής περιουσίας του Δήμου Αθηναίων. Συγκεκριμένα η εφαρμογή περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα:

 • Μισθώματα Ακινήτων

Περιλαμβάνει τη διαχείριση των Κληροδοτημάτων (αναζήτηση, δημιουργία, τροποποίηση, διαγραφή) καθώς επίσης και την παρακολούθηση των ενοικίων του δήμου από ιδιώτη ( ημ/νία λήξης σύμβασης, αναπροσαρμογή, στοιχεία ιδιοκτήτη, ΑΦΜ, ποσό ενοικίου κ.α.).

 • Αγορές – Απαλλοτριώσεις

Περιλαμβάνει τη διαχείριση των Απαλλοτριώσεων (αναζήτηση, εισαγωγή, τροποποίηση, διαγραφή), την παρακολούθηση της πορείας μιας απαλλοτρίωσης από την απόφαση ως την ολοκλήρωση ή ακύρωσή της καθώς και την εισαγωγή μέσω scanner και διαχείριση όλων των εγγράφων σχετικών με τις Απαλλοτριώσεις (Αρ.Φακέλου, Πράξη κ.α.). Ακόμη, για τις περιπτώσεις εκείνες όπου ο Δήμος αγοράζει απ’ ευθείας χώρο καταχωρούνται τα σχετικά έγγραφα, τα στοιχεία αγοραστή – ακινήτου κ.α. και επίσης δίνεται η δυνατότητα τροποποιήσεων αλλά και αναζήτησης βάσει των κριτηρίων που θα δοθούν.

 • Εκμετάλλευση Δημοτικής Περιουσίας

Περιλαμβάνει τη διαχείριση των ακινήτων που ενοικιάζονται από ιδιώτες ενοικιαστές και γενικότερα τα ενοίκια του Δήμου σε ιδιώτες. Το αντικείμενο Εκμετάλλευση Δημοτικής Περιουσίας συνδέεται με το Οικονομικό Πακέτο και συγκεκριμένα τα Έσοδα. Επιπλέον, μπορεί να δημιουργήσει Βεβαιώσεις και Χρηματικούς Καταλόγους ανάλογα την περίπτωση.

 • Κτηματολόγιο

Περιλαμβάνει τη διαχείριση όλων των σχολείων του Δήμου Αθηναίων (καταχώρηση πληροφοριών – στοιχείων, τροποποίηση, διαγραφή, στοιχεία αρμόδιας επιτροπής κ.α.) και του συνόλου των κτημάτων που διαθέτει ο Δήμος (καταχώρηση στοιχείων ιδιοκτησίας, κωδικού εγγραφής στο εθνικό κτηματολόγιο, στοιχεία συμβολαιογράφων κ.α.).

 • Παράμετροι

Περιλαμβάνει την καταχώρηση παραμέτρων για χρήση ακινήτων, στοιχεία δήμου, παραστατικά, φάσεις απαλλοτρίωσης, χαρακτηριστικά – status κτιρίου κ.α.

Για καθένα από τα παραπάνω αντικείμενα παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας εκτυπώσεων.

 • Υπηρεσίες Υποστήριξης
 • Τηλεφωνική on-line υποστήριξη στον χρήστη
 • Παρέμβαση στην εφαρμογή, αν η τηλεφωνική υποστήριξη δεν λύσει το πρόβλημα–αίτημα–ερώτημα κλπ
 • Παρέμβαση στη βάση δεδομένων για διόρθωση λαθών χρηστών της εφαρμογής μετά από γραπτό αίτημα από το αρμόδιο τμήμα
 • Επί τόπου επίσκεψη στον χώρο εργασίας του χρήστη, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Εγκατάσταση εφαρμογής σε νέες μονάδες εργασίας χρηστών στον εργασιακό χώρο της ΔΑΕΜ Α.Ε. ή στον χώρο εργασίας του πελάτη
 • Συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών στην δημιουργία νέων εκδόσεων (version) της εφαρμογής ή τροποποιήσεων της ήδη υπάρχουσας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Εκπαίδευση των νέων χρηστών – πελατών στις εφαρμογές

Οθόνη εφαρμογής:

dhmotikhperiousia.jpg

Οθόνη διαχείρισης αρχείου κληροδοτημάτων

Εφαρμογή Παιδικών Εξοχών
Η εφαρμογή της Γραμματείας Παιδικών Εξοχών έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση και καταγραφή της εισόδου, διαμονής και εξόδου των κατασκηνωτών.

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή επιτρέπει την καταχώρηση:

 • Των θαλάμων που διαμένουν οι κατασκηνωτές
 • Της πλήρους καρτέλας των κατασκηνωτών κάθε περιόδου
 • Των στελεχών που απασχολούνται με τους κατασκηνωτές (ομαδάρχες, κοινοτάρχες κλπ)
 • Των διαφόρων συμβάντων που λαμβάνουν χώρα στην κατασκήνωση
 • Της εξόδου των κατασκηνωτών από την κατασκήνωση

Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης:

 • Καταστάσεων κατασκηνωτών ανά θάλαμο και αλφαβητικά
 • Καθημερινής δύναμης κατασκηνωτών
 • Θαλάμων, με αριθμητικά δεδομένα, για την ανεύρεση των κενών κρεβατιών
 • Στατιστικών στοιχείων για τη διακίνηση των κατασκηνωτών

Όλα τα παραπάνω καταχωρούνται ξεχωριστά για κάθε μια από τις εξής κατηγορίες:

 • Παιδιά
 • Ξένες αποστολές
 • Άτομα τρίτης ηλικίας που φιλοξενούνται στις διάφορες περιόδους λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών.

Τέλος, η εφαρμογή διαθέτει και αντίστοιχα παραμετρικά στοιχεία προς διευκόλυνση του χρήστη.

 

Οθόνη εφαρμογής:

paidikesexoxes.jpg

Κεντρική οθόνη εφαρμογής παιδικών εξοχών

 

 

Εφαρμογή Kοιμητηρίων
Η εφαρμογή των Κοιμητηρίων επιτρέπει την:

Καταχώρηση :

 • Τάφων (Είδος: Οικογενειακός, 3τίας, κλπ)
 • Οστεοφυλακίων (Είδος: Οστεοθήκη, Μαρμάρινο)

Διαχείριση:

 • Οικογενειακών Τάφων (Πληρωμές, Ενταφιασμένοι, Δικαιούχοι Τάφων κλπ.)
 • Θανόντων (Κηδεία, Εκταφή, Οστεοφυλάκιο, Μεταφορά κλπ)
 • Μνημόσυνων (Ημέρα, Είδος κλπ)
 • Αφής Καντηλιών
 • Δόμησης Μνημείων

Αναζήτηση:

 • Ιστορικού Θανόντος
 • Ιστορικού Τάφου
 • Ιστορικού Οστεοθήκης

Εκτύπωση:

 • Ταφολογίου
 • Ευρετηρίων Θανόντων
 • Ειδοποιητηρίων (Εκταφών, Οστών, Απλήρωτων Οικογενειακών Τάφων κ.α.)
 • Καταστάσεων (Ενταφιασμών, Εκταφών, Οστών)
 • Τιμοκαταλόγων (Καταστάσεων Βεβαιωτικών Εσόδων, Εισπραχθέντων Ανά Κωδικό)

Ακόμη, η εφαρμογή συνδέεται άμεσα με το Οικονομικό Πακέτο και συγκεκριμένα τις πληρωμές και δίνει στο χρήστη τις εξής δυνατότητες:

 • Καταχώρησης Κωδικών Προϋπολογισμού και Ποσών Πληρωμής
 • Καταχώρησης Οφειλετών
 • Έκδοσης Βεβαιωτικών
 • Δημιουργίας Βεβαιωτικών Καταλόγων

Τέλος, η εφαρμογή διαθέτει και αντίστοιχα παραμετρικά στοιχεία προς διευκόλυνση του χρήστη.

 

Οθόνη εφαρμογής:

efarmoghkoimhthrion.jpg

Οθόνη εφαρμογής κοιμητηρίων