Οδοποιία – Aποχέτευση

Η εφαρμογή της Οδοποιίας – Αποχέτευσης επιτρέπει:

 • Τη δημιουργία αρχείου οικοπέδων και κτισμάτων και τη διαχείρισή του (προσθήκη, μεταβολή, διαγραφή)
 • Τον υπολογισμό τελών σύνδεσης και αγωγού, την τήρηση αρχείου και διαχείρισή του (προσθήκη, μεταβολή, διαγραφή)
 • Την πρόσβαση στο κοινό αρχείο υπόχρεων του Οικονομικού Διαχειριστικού συστήματος και διαχείρισή του (προσθήκη, μεταβολή)
 • Την τήρηση αρχείου κατηγοριών λογαριασμών και διαχείρισή του (προσθήκη, μεταβολή, διαγραφή)
 • Τη διαχείριση χρηματικού καταλόγου με πρόσβαση στο Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα (ποσά οφειλών, ενημέρωση χρηματικού καταλόγου για οφειλές στη Ταμιακή υπηρεσία )
 • Την είσπραξη λογαριασμών (ενημέρωση εγγραφών λογαριασμών, δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης)
 • Τη δυνατότητα υπολογισμού τόκου (εκπρόθεσμος λογαριασμός)
 • Τη δυνατότητα εκτυπώσεων με χρήση αναζήτησης, εκτύπωση αρχείου ακινήτων, εκτύπωση ανεξόφλητων κλπ.)
 • Τη δυνατότητα εκτύπωσης καταστάσεων εξοφλήσεων και χρεωστών 

   

  Τέλος, η εφαρμογή διαθέτει και αντίστοιχα παραμετρικά στοιχεία προς διευκόλυνση του χρήστη.

  Υπηρεσίες Υποστήριξης

 • Τηλεφωνική on-line υποστήριξη στον χρήστη
 • Παρέμβαση στην εφαρμογή, αν η τηλεφωνική υποστήριξη δεν λύσει το πρόβλημα – αίτημα – ερώτημα κλπ
 • Παρέμβαση στη βάση δεδομένων για διόρθωση λαθών χρηστών της εφαρμογής μετά από γραπτό αίτημα από το αρμόδιο τμήμα
 • Επί τόπου επίσκεψη στον χώρο εργασίας του χρήστη, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Εγκατάσταση εφαρμογής σε νέες μονάδες εργασίας χρηστών στον εργασιακό χώρο της ΔΑΕΜ Α.Ε. ή στον χώρο εργασίας του πελάτη
 • Συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών στην δημιουργία νέων εκδόσεων (version) της εφαρμογής ή τροποποιήσεων της ήδη υπάρχουσας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Εκπαίδευση των νέων χρηστών – πελατών στις εφαρμογές