Πολεοδομικός φάκελος

Σκοπός του Δήμου είναι, η ορθολογικοποίηση, μέσω Πληροφορικής Τεχνολογίας, της τήρησης των διοικητικών διαδικασιών και του πρωτοκόλλου των Πολεοδομικών Υπηρεσιών ώστε:
1. Να επιτευχθεί η αυτοματοποίηση της διαδικασίας χρέωσης και παρακολούθησης των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
2. Να εξασφαλιστεί η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των εγγράφων και η συσχέτισή τους.
3. Να γίνεται αυτόματος υπολογισμός αριθμητικών δεδομένων, ημερομηνιών κλπ.
4. Να γίνει δυνατή η εκτύπωση των αναγκαίων καταστάσεων, πινάκων και ενημερωτικών αναφορών.
5. Να τηρούνται οι αναγκαίοι κανόνες ασφάλειας, προτεραιότητας, προθεσμιών και δικαιωμάτων χρήσης.
6. Να συνδεθούν όλα τα στοιχεία μιας κοινής γεωγραφικής αναφοράς (π.χ. οικοπέδου ή οικοδομικού τετραγώνου ή περιοχής ή οικισμού κτλ) με στόχο την ευκολία του ελέγχου και της εισαγωγής-εξαγωγής δεδομένων γι ‘ αυτά.
7. Να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πολίτη από τις Πολεοδομικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Η Εφαρμογή στο σύνολό της, επιτρέπει την μετατροπή πρωτογενούς υλικού της Πολεοδομίας (όπως έγγραφα τυπωμένα σε χαρτί, σχέδια, κ.λπ.) είτε με ψηφιοποίηση (scanning), χρησιμοποιώντας ψηφιακούς σαρωτές ή κάμερα, είτε με απευθείας εισαγωγή (import image file) στην περίπτωση που τα αρχεία έχουν ψηφιοποιηθεί ήδη από άλλη εφαρμογή.

Το σύστημα είναι τεχνολογίας Client- Server (πελάτη-εξυπηρετητή) και διαθέτει:
• Υποστήριξη ψηφιακών σαρωτών με SCSII σύνδεση με τον Η/Υ και οδηγούς (drivers) για τη συμπίεση των ψηφιακών εικόνων μέσω λογισμικού.
• Υποστήριξη ψηφιακών σαρωτών υψηλής απόδοσης / video interface και σύνδεση μέσω εξειδικευμένων καρτών με συμπίεση των ψηφιακών εικόνων μέσω της κάρτας.
• Υποστήριξη γραφικών fonts, όπως: TIFF, ΒΜΡ, GIF, PICT.
• Υποστήριξη τύπων πεδίων όπως: ημερομηνία, χρόνος, σύνολο τιμών, κείμενο.
• Αναζήτηση Πληροφοριών με τις μεθόδους που είναι διαθέσιμες από το λογισμικό.

Στη Βάση Δεδομένων της Εφαρμογής αποθηκεύονται όχι μόνο οι πληροφορίες μορφής κειμένου αλλά και άλλες πληροφορίες όπως:
• Εξωτερικά αρχεία από διάφορες εφαρμογές.
• Αρχεία ψηφιακών εικόνων.
• Αρχεία μηχανολογικών σχεδίων, CAD κλπ.
• Αρχεία επεξεργαστών κειμένου, λογιστικών φύλλων κλπ.
• Στοιχεία ασφάλειας πληροφοριών.

Το σύστημα υποστηρίζει:
• Αναζήτηση με την χρήση διαφόρων κλειδιών όπως η ημερομηνία, αριθμός πρωτοκόλλου, αριθμός φακέλου, αποστολέας, παραλήπτης, θέμα, υπηρεσία, κλπ.
• Υποστήριξη της Ελληνικής γλώσσας.
• Ορισμός χρηστών με εξατομικευμένα δικαιώματα πρόσβασης και ενεργειών.
• Υποστήριξη ομάδων χρηστών με κοινά δικαιώματα πρόσβασης και ενεργειών.

Η Γεωγραφική Απεικόνιση των στοιχείων των παραπάνω Αρχείων, αλλά και μια σειρά δυνατοτήτων επεξεργασίας χωρικών στοιχείων, διασφαλίζεται τόσο από το λογισμικό GIS που θα παρασχεθεί, όσο και από το σχετικό υπο-σύστημα (υπο-εφαρμογή) βασιζόμενη σε Γεωγραφικό Πακέτο Πληροφοριών (GIS) που παρουσιάζει την χωρική πολεοδομική πληροφορία (Τομείς Συντελεστών Δόμησης, Ζώνες Επιτρεπομένων Υψών Κτιρίων, Χρήσεων Γης κ.λ.π.).