Διαφημιστικές Πινακίδες

Η εφαρμογή έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση και έκδοση αδειών και βεβαιώσεων παραβάσεων που αφορούν κατηγορίες διαφημίσεων (φωτεινές επιγραφές, τέλη καθαριότητας, κατάληψη κοινόχρηστων χώρων από διαφημιστικές στήλες και διαφημιστικά πλαίσια).