Διαχείριση κλήσεων

Η εφαρμογή έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση των κλήσεων του Δήμου Αθηναίων. Συγκεκριμένα η εφαρμογή επιτρέπει στον χρήστη να αναζητήσει κλήσεις θέτοντας κριτήρια όπως Α/Α Κλήσης, Αριθμός Κλήσης, Αριθμός Κυκλοφορίας αυτοκινήτου και να δει αναλυτικά τις πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί για κάθε κλήση.

Οι κλήσεις καταχωρούνται στην εφαρμογή με τη συμπλήρωση από το χρήστη πεδίων όπως προέλευση, έτος έκδοσης, Α/α κλήσης, Αρ.κυκλοφορίας, μάρκα, χρώμα οχήματος, ποσό κλήσης, στοιχεία ιδιοκτήτη κλπ. Με την αποθήκευσή της η κλήση λαμβάνει χαρακτηρισμό κατάστασης ‘Απλήρωτη’ και εφόσον πληρωθεί από τον οφειλέτη η κατάστασή της αλλάζει σε Βεβαιωμένη ή Πληρωμένη Οίκοθεν ενώ η πληρωμή εντάσσεται σε Χρηματικό Κατάλογο.

Το σύστημα επιτρέπει στο χρήστη τη δημιουργία πληθώρας εκτυπώσεων που αφορούν την προβολή κλήσεων, τα ειδοποιητήρια κλήσεων, τις ασυσχέτιστες κλήσεις, τις μάρκες αυτοκινήτων καθώς επίσης και τα στοιχεία ιδιοκτητών από το υπουργείο συγκοινωνιών.

Στην περίπτωση της προβολής κλήσεων ο χρήστης εκτυπώνει τα στοιχεία συγκεκριμένων κλήσεων ανάλογα τα κριτήρια που έχει εισάγει. Στη δεύτερη περίπτωση εκτυπώνει ειδοποιητήρια όπως αυτά αποστέλλονται στον ιδιοκτήτη και τον ενημερώνουν για την παράβαση. Στις ασυσχέτιστες ο χρήστης συγκρίνει τα στοιχεία κλήσεων που έχουν καταχωρηθεί στην εφαρμογή με εκείνα που έχουν καταχωρηθεί στα αρχεία του Ταμείου ώστε να διορθώσει πιθανά λάθη. Στις εκτυπώσεις μαρκών ο χρήστης συγκρίνει τη μάρκα που έχει καταχωρηθεί στην εφαρμογή με εκείνα αρχείου που αποστέλλεται από το Υπουργείο Συγκοινωνιών. Τέλος, στην τελευταία εκτύπωση ο χρήστης εκτυπώνει τα στοιχεία ιδιοκτητών που αποστέλλονται από το Υπουργείο Συγκοινωνιών.

Μια ακόμη δυνατότητα της εφαρμογής είναι ότι ο χρήστης μπορεί να ενημερώσει τα στοιχεία μιας κλήσης με τα αντίστοιχα στοιχεία ιδιοκτήτη τα οποία αποστέλλονται από το Υπουργείο Συγκοινωνιών. Τέλος, ο χρήστης μπορεί να εισάγει και να εξάγει στην εφαρμογή αρχεία ASCII και ειδικότερα να πραγματοποιήσει Εξαγωγή Αριθμού Κυκλοφορίας, Εισαγωγή Αρχείου Ιδιοκτητών, Εισαγωγή Αρχείο Δημοτικής Αστυνομίας, Εισαγωγή Αρχείου Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Δημιουργία ΧΚ.

Κατά την Εξαγωγή Αριθμού Κυκλοφορίας ο χρήστης ενημερώνεται για στοιχεία ιδιοκτητών που αφορούν συγκεκριμένους αριθμούς κυκλοφορίας. Στην Εισαγωγή Αρχείου Ιδιοκτητών εισάγονται στο σύστημα στοιχεία ιδιοκτητών από το Υπουργείο Συγκοινωνιών. Στην Εισαγωγή Αρχείου Δημοτικής Αστυνομίας καταχωρούνται κλήσεις στο σύστημα με τη χρήση αρχείου που αποστέλλεται από τη Δημοτική Αστυνομία.