Διαχείριση κλήσεων οχημάτων

Η εφαρμογή των Κλήσεων Τροχαίων Παραβάσεων εξυπηρετεί τις παρακάτω εργασίες:

 • Καταχώρηση κλήσεων
  Στο πρόγραμμα αυτό καταχωρούνται τα βασικά στοιχεία των κλήσεων.
  Υποχρεωτική είναι η καταχώρηση του Α/Α, Αρ. Κλήσης, ημερομηνία παράβασης, ώρα παράβασης, αριθμός κυκλοφορίας, οδός και ποσό.
 • Εκτύπωση Καταστάσεων Ελέγχου
 • Διόρθωση Κλήσεων
 • Καταχώρηση Παραβόλων
 • Εξόφληση Κλήσεων από Παράβολα
 • Εξόφληση Κλήσεων από Τριπλότυπα
 • Αποστολή μαγνητικού μέσου στο ΚΕΠΥΟ για ανεύρεση ιδιοκτητών
 • Ενημέρωση του Αρχείου Κλήσεων με Ιδιοκτήτες
 • Δημιουργία Βεβαιωτικού Καταλόγου
 • Εκτύπωση Βεβαιωτικού Καταλόγου
 • Δημιουργία Ειδοποιητηρίων κατά ΑΦΜ οφειλέτη
 • Εκτύπωση Ειδοποιητηρίων
 • Εισπράξεις από Ταχυπληρωμές
 • Εκτύπωση Κλήσεων ανά Χρεώστη (Εξοφλημένες/Ανεξόφλητες)
 • Εκτύπωση Κλήσεων ανά όχημα (Εξοφλημένες /Ανεξόφλητες)
 • Εκτύπωση ισοζυγίου οφειλετών

kliseis

Οθόνη εφαρμογής διαχείρισης κλήσεων