Διαχείριση προσφυγών

Καταχωρεί και δίνει αριθμό στις κατατιθέμενες προσφυγές και ενημερώνει για την διαδρομή της κάθε προσφυγής. Τυπώνει όλα τα απαραίτητα διαβιβαστικά προς τις άλλες υπηρεσίες και τις δικαστικές αρχές.

prosfyges

Οθόνη διαχείρισης προσφυγών