Εφαρμογή Ύδρευσης

Η εφαρμογή υποστηρίζει όλο το κύκλωμα διαχείρισης των τοπικών δημοτικών εταιρειών ύδρευσης. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή επιτρέπει την:

  • Τήρηση αρχείου παροχών και διαχείρισή του (διεύθυνση παροχής, κωδικός παροχής, αριθμός υδρομέτρου, στοιχεία του ιδιοκτήτη κλπ.)
  • Τήρηση αρχείου λογαριασμών και διαχείρισή του (περίοδος λογαριασμού, σύνολο οφειλής, ένδειξη κατάστασης λογαριασμού κλπ.)
  • Πρόσβαση στο κοινό αρχείο υπόχρεων του Οικονομικού Διαχειριστικού Συστήματος και διαχείρισή του (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ / ΔΑΤ, ΔΟΥ, Διεύθυνση κατοικίας κλπ.)
  • Τήρηση αρχείου κατηγοριών λογαριασμών και διαχείρισή του (Κωδικός και ονομασία κατηγορίας, Πάγια ύδρευσης και αποχέτευσης, ενοίκιο υδρομέτρου, ποσοστό αποχέτευσης, ποσό επανασύνδεσης κ.λπ)
  • Τήρηση αρχείου διαδρομών (Κωδικός διαδρομής, Ονομασία, Περίοδος / Έτος)
  • Έκδοση λογαριασμών ανά περίοδο και διαδρομή
  • Δυνατότητα υπολογισμού λογαριασμών μεμονωμένα ή ομαδικά
  • Δυνατότητα χρέωσης ποσών (στρογγυλοποίηση ποσού, έκδοση λογαριασμού)
  • Σύνταξη χρηματικού καταλόγου (ποσά οφειλών των υπόχρεων, ενημέρωση του Χρηματικού Καταλόγου)
  • Διαχείριση χρηματικού καταλόγου με πρόσβαση στο Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα (ποσά οφειλών, ενημέρωση του χρηματικού καταλόγου για οφειλές στην Ταμιακή Υπηρεσία)

 

Τέλος, η εφαρμογή διαθέτει και αντίστοιχα παραμετρικά στοιχεία προς διευκόλυνση του χρήστη.