Εφαρμογή Τ.Α.Π.

Η εφαρμογή του ΤΑΠ έχει ως αντικείμενο την πλήρη παραμετροποίηση (συντελεστές ΤΑΠ, ΤΚΦ, ΦΗΧ, παλαιότητας, διαμερίσματα, ζώνες, Σ.Α.Ο., Τ.Ο., οδοί κλπ.) με διαχείριση ανά έτος και δυνατότητα εκτυπώσεων ελέγχου.

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα:

 • Υποστήριξης διασύνδεσης (interface) με τη ΔΕΗ για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα σε επίπεδο μετρητών (εισαγωγή αρχείου από ΔΕΗ, εξαγωγή αποστολής προς ΔΕΗ μεταβολών αρχείου)
 • Τήρησης ιστορικού αρχείου ΔΕΗ
 • Τήρησης αρχείου ακινήτων και διαχείρισή του (μεταβολή, προσθήκη, διαγραφή) και παρακολούθηση της εξέλιξής του (ιστορικότητα τροποποιήσεων)
 • Υποστήριξης όλων των εργασιών που δύναται να απαιτηθούν για ένα ηλεκτροδοτούμενο ή μη ακίνητο (δήλωση, τροποποίηση, νέα παροχή, διακοπή κλπ.)
 • Παρακολούθησης ηλεκτροδοτούμενων και μη ακινήτων
 • Αυτόματου υπολογισμού των χρεώσεων με βάση όλες τις απαραίτητες παραμέτρους
 • Σύνδεσης με το κοινό αρχείο υπόχρεων του Οικονομικού Διαχειριστικού Συστήματος και διαχείρισής του (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ/ΔΑΤ, ΔΟΥ, Διεύθυνση κατοικίας κλπ)
 • Δυνατότητας συγκεντρωτικών εκτυπώσεων ή/και εκτυπώσεων ανά εργασία
 • Εμφάνισης καρτέλας πελάτη
 • Τέλος, η εφαρμογή διαθέτει και αντίστοιχα παραμετρικά στοιχεία προς διευκόλυνση του χρήστη.

tap

Οθόνη εφαρμογής ΤΑΠ

Υπηρεσίες Υποστήριξης

 • Τηλεφωνική on-line υποστήριξη στον χρήστη
 • Παρέμβαση στην εφαρμογή, αν η τηλεφωνική υποστήριξη δεν λύσει το πρόβλημα – αίτημα – ερώτημα κλπ
 • Παρέμβαση στη βάση δεδομένων για διόρθωση λαθών χρηστών της εφαρμογής μετά από γραπτό αίτημα από το αρμόδιο τμήμα
 • Επί τόπου επίσκεψη στον χώρο εργασίας του χρήστη, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Εγκατάσταση εφαρμογής σε νέες μονάδες εργασίας χρηστών στον εργασιακό χώρο της ΔΑΕΜ Α.Ε. ή στον χώρο εργασίας του πελάτη
 • Συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών στην δημιουργία νέων εκδόσεων (version) της εφαρμογής ή τροποποιήσεων της ήδη υπάρχουσας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Εκπαίδευση των νέων χρηστών – πελατών στις εφαρμογές