Φορολογητέα ύλη

Η εφαρμογή της Φορολογητέας Ύλης έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση των Εκθέσεων Ελέγχου που διεξάγονται για κάθε αίτηση που αφορά τα αντικείμενα Διαφήμιση, Κοινόχρηστοι Χώροι και Περίπτερα-Μικροπωλητές.