Κοινόχρηστοι χώροι

Η εφαρμογή έχει ως αντικείμενο την τήρηση και διαχείριση (μεταβολή, προσθήκη, διαγραφή) αρχείου που αφορά τους Κοινόχρηστους Χώρους. Συγκεκριμένα επιτρέπει:

  • Την αναλυτική παρακολούθηση όλων των αιτήσεων
  • Την τήρηση αρχείου οφειλετών
  • Την τήρηση καρτέλας για κάθε άδεια κατάληψης
  • Την παραμετρική δημιουργία διαφορετικών τιμοκαταλόγων χρέωσης
  • Την αυτόματη έκδοση και εκτύπωση των οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων
  • Τον αυτόματο υπολογισμό προστίμων
  • Τη δυνατότητα μαζικής εκτύπωσης ειδοποιητηρίων
  • Την εξαγωγή στατιστικών και οικονομικών πληροφοριών