Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

15-09-2023: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια εβδομήντα πέντε (75) επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών και είκοσι πέντε οθονών (25) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών και των παιδικών σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών»

15 - 09 @ 08:00 - 3 - 10 @ 11:00

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια εβδομήντα πέντε (75) επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών και είκοσι πέντε οθονών (25) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών και των παιδικών σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών» Ανώτατου Συνολικού Προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%: Εβδομήντα
τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ. (74.400,00€).

 

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τον τρόπο συμμετοχής σας μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω αρχείο:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΒΑ 9.2023_signed

Λεπτομέρειες

Αρχή:
15 - 09 @ 08:00
Τέλος:
3 - 10 @ 11:00
Κατηγορίες Εκδήλωση:
,