Φόρτωση Προκηρύξεις
Βρείτε Προκηρύξεις

Πλοήγηση Προβολών Εκδήλωσης

Προκηρύξεις για 07 - 2018 › Προκηρύξεις

Πλοηγός Μήνα Ημερολογίου

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
25

Παραχώρηση υπηρεσιών διανομής καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης προς τελικά σημεία διάθεσής τους σε περιοχές ελεγχόμενης στάθμευσης μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων

26

Παραχώρηση υπηρεσιών διανομής καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης προς τελικά σημεία διάθεσής τους σε περιοχές ελεγχόμενης στάθμευσης μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων

27-06-2018: Διακήρυξη διαγωνισμού για Προμήθεια, Εγκατάσταση, Προσαρμογή – Παραμετροποίηση συστήματος Λογισμικού ERP, καθώς και Παροχή Υπηρεσιών Μετάπτωσης Δεδομένων, Πιλοτικής Λειτουργίας, Εγγύησης και Συντήρησης

27

27-06-2018: Διακήρυξη διαγωνισμού για Προμήθεια, Εγκατάσταση, Προσαρμογή – Παραμετροποίηση συστήματος Λογισμικού ERP, καθώς και Παροχή Υπηρεσιών Μετάπτωσης Δεδομένων, Πιλοτικής Λειτουργίας, Εγγύησης και Συντήρησης

28

27-06-2018: Διακήρυξη διαγωνισμού για Προμήθεια, Εγκατάσταση, Προσαρμογή – Παραμετροποίηση συστήματος Λογισμικού ERP, καθώς και Παροχή Υπηρεσιών Μετάπτωσης Δεδομένων, Πιλοτικής Λειτουργίας, Εγγύησης και Συντήρησης

29

27-06-2018: Διακήρυξη διαγωνισμού για Προμήθεια, Εγκατάσταση, Προσαρμογή – Παραμετροποίηση συστήματος Λογισμικού ERP, καθώς και Παροχή Υπηρεσιών Μετάπτωσης Δεδομένων, Πιλοτικής Λειτουργίας, Εγγύησης και Συντήρησης

30

27-06-2018: Διακήρυξη διαγωνισμού για Προμήθεια, Εγκατάσταση, Προσαρμογή – Παραμετροποίηση συστήματος Λογισμικού ERP, καθώς και Παροχή Υπηρεσιών Μετάπτωσης Δεδομένων, Πιλοτικής Λειτουργίας, Εγγύησης και Συντήρησης

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για εκτύπωση και προμήθεια εντύπων καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Είδος Α΄) και αναλωσίμων Εκτυπωτών (Είδος Β΄)

20

Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για εκτύπωση και προμήθεια εντύπων καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Είδος Α΄) και αναλωσίμων Εκτυπωτών (Είδος Β΄)

21

Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για εκτύπωση και προμήθεια εντύπων καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Είδος Α΄) και αναλωσίμων Εκτυπωτών (Είδος Β΄)

22

Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για εκτύπωση και προμήθεια εντύπων καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Είδος Α΄) και αναλωσίμων Εκτυπωτών (Είδος Β΄)

23

Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για εκτύπωση και προμήθεια εντύπων καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Είδος Α΄) και αναλωσίμων Εκτυπωτών (Είδος Β΄)

24

Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για εκτύπωση και προμήθεια εντύπων καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Είδος Α΄) και αναλωσίμων Εκτυπωτών (Είδος Β΄)

25

Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για εκτύπωση και προμήθεια εντύπων καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Είδος Α΄) και αναλωσίμων Εκτυπωτών (Είδος Β΄)

26

Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για εκτύπωση και προμήθεια εντύπων καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Είδος Α΄) και αναλωσίμων Εκτυπωτών (Είδος Β΄)

27

Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για εκτύπωση και προμήθεια εντύπων καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Είδος Α΄) και αναλωσίμων Εκτυπωτών (Είδος Β΄)

28

Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για εκτύπωση και προμήθεια εντύπων καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Είδος Α΄) και αναλωσίμων Εκτυπωτών (Είδος Β΄)

29

Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για εκτύπωση και προμήθεια εντύπων καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Είδος Α΄) και αναλωσίμων Εκτυπωτών (Είδος Β΄)

30

Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για εκτύπωση και προμήθεια εντύπων καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Είδος Α΄) και αναλωσίμων Εκτυπωτών (Είδος Β΄)

31

Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για εκτύπωση και προμήθεια εντύπων καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Είδος Α΄) και αναλωσίμων Εκτυπωτών (Είδος Β΄)

1

Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για εκτύπωση και προμήθεια εντύπων καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Είδος Α΄) και αναλωσίμων Εκτυπωτών (Είδος Β΄)

2

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Είδος Α΄) και αναλωσίμων Εκτυπωτών (Είδος Β΄)

3
4
5
+ Εξαγωγή Προκηρύξεις Μήνα