Σύστημα Διαχείρισης Ξεναγήσεων

%ce%be%ce%b5%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82Ένα νέο διαδικτυακό προϊόν της ΔΑΕΜ για τη διαχείριση των δωρεάν ξεναγήσεων που πραγματοποιούνται στην πόλη της Αθήνας, από τον ΟΠΑΝΔΑ. Ο ενδιαφερόμενος, αφού δημιουργήσει το λογαριασμό του και ταυτοποιηθεί ως χρήστης, μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις προγραμματισμένες ξεναγήσεις του ΟΠΑΝΔΑ. Στη συνέχεια, μέσα από ένα εύχρηστο διαχειριστικό περιβάλλον, η ομάδα ξεναγήσεων εγκρίνει ή απορρίπτει τις αιτήσεις, ενημερώνοντας διαρκώς τη λίστα συμμετεχόντων κάθε ξενάγησης.