25-06-2018: Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό: «Παραχώρηση υπηρεσιών διανομής καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης προς τελικά σημεία διάθεσής τους σε περιοχές ελεγχόμενης στάθμευσης μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων»

Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών σχετικά με τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό: «Παραχώρηση υπηρεσιών διανομής καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης προς τελικά σημεία διάθεσής τους σε περιοχές ελεγχόμενης στάθμευσης μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων» συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (59.800,00€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ», μετατίθεται για Τετάρτη 27/6/2018 στις 10:00 π.μ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο παρακάτω αρχείο:
Συνοπτικός διαγωνισμός διανομής ξυστών ελεγχόμενης