10-7-2019: Αναφορά του Government Computing στο Δήμο Αθηναίων

 

Αναφορά του Government Computing στο Δήμο Αθηναίων, για την ένταξη της εφαρμογής Novoville στην ψηφιακή στρατηγική του, μέσω της οποίας οι πολίτες αποκτούν, εύκολα και γρήγορα, τη δυνατότητα να γίνουν αρωγοί στη διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία της πόλης.

https://www.governmentcomputing.com/local-government/comment/the-evolution-of-local-authorities-creating-a-cultural-and-operational-transformation-for-better-customer-experience