27-11-2020: Η ΔΑΕΜ Α.Ε. αναζητά δύο (2) Επιστημονικούς Συνεργάτες σε θέματα επιστήμης πληροφορικής, τεχνητής νοημοσύνης και εφαρμογής τους και ανάπτυξης περιεχομένου σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα

Η ΔΑΕΜ Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Έργων “MESOC”, “CO3”, “ASSURED”, “DUET”, “PRELUDE”, “FUSILLI” και “CODE” και για την προετοιμασία νέων προτάσεων σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά έργα στα οποία συμμετέχει ή πρόκειται να συμμετάσχει και τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,  προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο, σε δύο θέσεις (2) ΠΕ – ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ:

Θέση 1: Επιστημονικός Συνεργάτης σε θέματα επιστήμης πληροφορικής, τεχνητής νοημοσύνης και εφαρμογής τους
Θέση 2: Επιστημονικός Συνεργάτης σε θέματα ανάπτυξης περιεχομένου σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα

Περισσότερες πληροφορίες:
Πρόσκληση ενδιαφέροντος.pdf