19-11-2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή του έργου «Προγραμματιστής Λογισμικού (Full-Stack Software Developer)»

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Έργων «MESOC», «CO3», «ASSURED», «DUET», «PRELUDE», «CompAIR» και «CODE» και για την προετοιμασία νέων προτάσεων σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά έργα στα οποία συμμετέχει ή πρόκειται να συμμετάσχει η Δ.Α.Ε.Μ. Α.Ε. και τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ, προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο σε τρείς θέσεις (3) ΠΕ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη