05-08-2022: Διευκρινίσεις και Παράταση υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό με θέμα την «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης καθημερινής λειτουργίας του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων της Πλ. Κλαυθμώνος»

05-08-2022: Διευκρινίσεις και Παράταση υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό με θέμα την «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης καθημερινής λειτουργίας του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων της Πλ. Κλαυθμώνος» με Ανώτατο Συνολικό Προϋπολογισμό (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.: 178.560,00 €.

 

Διευκρινίσεις και Απόφαση Παράτασης Υποβολής Προσφορών:

6289_04.08.2022 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ V2_signed