26-01-2024: Η ΔΑΕΜ μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, υλοποιώντας το όραμα του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα για μία πράσινη και οικολογική Αθήνα

Την υιοθέτηση της πρωτοποριακής για τη χώρα μας «paperless» νοοτροπίας αποφάσισε πρόσφατα το Δ.Σ της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηναίων (ΔΑΕΜ). Η εταιρεία θα μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα υλοποιώντας το όραμα του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα για μία πράσινη και οικολογική Αθήνα.

Συγκεκριμένα άμεσα επεκτείνει την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ των στελεχών της εταιρείας καταργώντας την υποχρέωση τήρησης φυσικού αρχείου, αφού πλέον θα διατηρούνται ψηφιακά. Η παραπάνω ενέργεια αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα. Όλα τα έγγραφα που θα φτάνουν στο πρωτόκολλο της εταιρείας θα διακινούνται ψηφιακά και θα φυλάσσονται σε αρχείο με backup (αντίγραφο ασφαλείας) στο cloud (υπολογιστικό νέφος). Στόχος είναι η εξοικονόμηση κόστους, χρόνου και χώρου, η αύξηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της και ο περιορισμός της σπατάλης χαρτιού.