Εφαρμογή Ληξιαρχείου

Η εφαρμογή του Ληξιαρχείου περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα:

  • Γεννήσεις
  • Γάμους
  • Θανάτους
  • Εκθέσεις
  • Μεταβολές

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή για κάθε ένα από τα παραπάνω αντικείμενα επιτρέπει την:

  • Καταχώρηση Αρχικών Πράξεων
  • Καταχώρηση Μεταβολών
  • Έκδοση Ληξιαρχικών Πράξεων με ή χωρίς θρήσκευμα (μόνο για το αντικείμενο Γεννήσεις μπορεί να εκδοθεί και επιπλέον απόσπασμα)
  • Εκτύπωση και αποστολή διαβιβαστικών για Δημοτολόγια, Μητρώα, Αστυνομικά Τμήματα, ΔΟΥ, Πρεσβείες, Ασφαλιστικά Ταμεία

lixiarxeio

Οθόνη εφαρμογής ληξιαρχείου

Τέλος, η εφαρμογή διαθέτει και αντίστοιχα παραμετρικά στοιχεία προς διευκόλυνση του χρήστη.