Διαχείριση εξόδων

Αντικείμενο της εφαρμογής των Εξόδων είναι η διαχείριση και παρακολούθηση των δαπανών του Οργανισμού. Η εφαρμογή έχει δημιουργηθεί λαμβάνοντας υπόψην τον οδηγό σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας της Ταμειακής Υπηρεσίας των Δήμων και ακόμη τις διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-6-1959.

Αρχικά, ο χρήστης διαμορφώνει την εφαρμογή εισάγοντας παραμετρικά στοιχεία που αφορούν την εφαρμογή όπως είναι οι Υπογραφές Εκτυπώσεων (λεκτικά πεδίων υπογραφών στην εκτύπωση της Έκθεσης Ανάληψης Δαπάνης), οι Κρατήσεις (Κατηγορίες), οι Κωδικοί Ενταλμάτων Μισθοδοσίας (σχετικοί με τη μισθοδοσία κωδικοί), τα Συνημμένα Ενταλμάτων (τύποι συνημμένων που θα χρησιμοποιηθούν στα εντάλματα) κ.α.

eksoda

Οθόνη διαχείρισης εξόδων

Ακόμη, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα διαχείρισης των Υπόχρεων – Προμηθευτών του Οργανισμού. Για παράδειγμα, μπορεί να καταχωρήσει Υπόχρεο – Προμηθευτή στο σύστημα εισάγοντας Ατομικά Στοιχεία, Στοιχεία Επικοινωνίας και άλλα στοιχεία που τον αφορούν, να τροποποιήσει στοιχεία του, να τον διαγράψει ή να τον αναζητήσει εισάγοντας στην εφαρμογή συγκεκριμένα κριτήρια. Αναφορικά με τις Εκθέσεις Ανάληψης Δαπάνης ο χρήστης έχει διαθέσιμες πληθώρα ενεργειών όπως η καταχώρηση, η προβολή, η αναζήτηση αλλά και η ακύρωση της. Επιπλέον, μπορεί να δημιουργήσει Μισθοδοτικές Καταστάσεις, να τις οριστικοποιήσεις καθώς επίσης και να εκδώσει εντάλματα Μισθοδοτικών Καταστάσεων.

Μια ακόμη δυνατότητα της εφαρμογής είναι ότι επιτρέπει στον χρήστη να καταχωρήσει, παρακολουθήσει, ακυρώσει εντάλματα Πληρωμής, Προπληρωμής, Πάγιας Προκαταβολής και Αναπλήρωσης Πάγιας Προκαταβολής. Ο χρήστης μπορεί να εκδώσει παραστατικά για τις εισαγωγές των ειδών στην αποθήκη όπως Δελτία Αποστολής, Τιμολόγια, Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, Πιστωτικό Τιμολόγιο κ.α. αλλά και να προχωρήσει σε ακύρωση των παραστατικών. Επιπλέον, μπορεί να καταχωρήσει και να διαχειριστεί Πράξεις Δημοτικού Συμβουλίου ή Δημοτικής Επιτροπής.

Τέλος, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει βάσει διαφόρων κριτηρίων και στη συνέχεια να δημιουργήσει και να εκτυπώσει πλήθος πληροφοριών. Για παράδειγμα, μπορεί να εκτυπώσει καρτέλα προμηθευτών, υπόλογων, εντάλματα, βιβλίο αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων, βιβλίο καθολικό εξόδων, παραστατικά ανά προμηθευτή, ημερομηνία, ΕΑΔ καθώς επίσης Κρατήσεις σε ΔΟΥ, Κρατήσεις Χρηματικών Ενταλμάτων, Βεβαιώσεις Παρακράτησης Φόρου κλπ.

Υπηρεσίες Υποστήριξης

  • Τηλεφωνική on-line υποστήριξη στον χρήστη
  • Παρέμβαση στην εφαρμογή, αν η τηλεφωνική υποστήριξη δεν λύσει το πρόβλημα – αίτημα – ερώτημα κλπ
  • Παρέμβαση στη βάση δεδομένων για διόρθωση λαθών χρηστών της εφαρμογής μετά από γραπτό αίτημα από το αρμόδιο τμήμα
  • Επί τόπου επίσκεψη στον χώρο εργασίας του χρήστη, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
  • Εγκατάσταση εφαρμογής σε νέες μονάδες εργασίας χρηστών στον εργασιακό χώρο της ΔΑΕΜ Α.Ε. ή στον χώρο εργασίας του πελάτη
  • Συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών στην δημιουργία νέων εκδόσεων (version) της εφαρμογής ή τροποποιήσεων της ήδη υπάρχουσας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
  • Εκπαίδευση των νέων χρηστών – πελατών στις εφαρμογές